O centru

Udruženje „Regionalni centar za cikloturizam Tur de Banat“

Osnivacka skupstina odrzana 24.09.2018.

Rešenje o Registraciji udruženja 28.09.2018.

Ciljevi udruženja su:

Stvaranje  institucionalnog okvira koji će omogućiti kvalitetno umrežavanje svih učesnika  relevantnih  za turističko  korišćenje  bicikala, što  podrazumeva  i niz edukativnih aktivnosti za različite vrste učesnika, te izradu potrebnih informativnih materijala i karata.

Kreiranje mreže uređenih ključnih  regionalnih cikloturističkih  ruta  dovoljno atraktivnih po pitanju sadržaja i dovoljno  opremljenih  po  pitanju sigurnosti i obeleženosti za privlačenje većeg broja cikloturista.

Jasno reguliranje kretanja biciklista po državnim, regionalnim i lokalnim putevima, u skladu  s  najboljom  evropskom  praksom  po  pitanju  sigurnosti  kretanja  biciklista, uključujući i kretanje po posebnim vrstama puteva i teritorija (šumski putevi, putevi u zaštićenim područjima, nasipi,  pešačke staze itd.).

Unapređenje proizvoda cikloturizma na lokalnim rutama za rekreativne i trekking bicikliste, zajedno s primerenom ponudom odmorišta, vidikovaca i okrepno-servisnih  stanica(npr.  automati  za vodu i napitke).

Stvaranje podsticajne klime za sve vrste preduzetništva vezanog za cikloturizam, kako u  osnovnom  prihvatu  cikloturista, tako  i  u domenu pratećih delatnosti od interesa cikloturista (ugostiteljska ponuda, servisi, trgovine, najam bicikala, sistem javnih bicikala (bike share)…)

Intenziviranje promotivnih aktivnosti, posebno turističkih orgaizacija na regionalnom i lokalnom nivou, s naglaskom na cikloturizam kao oblik aktivnog i zdravog odmora.

Zadaci Udruženja:

 1. Iniciranje i realizacija projekata koji će doprineti popularizaciji i razvoju cikloturizma u prekograničnom regionu
 2. Pružanje podrške ciklo turistima, u smislu:
 • davanja informacija o uspostavljenim biciklističkim rutama (DeTour);
 • davanja informacija o turističkim atrakcijama i lokalitetima u prekograničnom regionu, kao i  propratnim sadržajima i objektima;
 • obezbeđivanje mesta za odmor i bezbednog prostora za odlaganje bicikala, njihovo održavanje i popravku.
 1. Rad na promociji postojećih atrakcija i osmišljavanju novih atrakcija
 2. Dalji razvoj tematskih ruta
 3. Edukacija stanovništva o važnosti biciklizma
 4. Uključivanje stručnjaka iz drugih zemalja i iz različitih struka u kontinuirane razgovore/ radionice o razvoju cikloturizma
 5. Kreiranje zajedničke ponuda s Rumunijom, povezivanje ruta na srpskoj i rumunskoj strani
 6. Uključivanje osnovnih i srednjih škola u programe biciklizma
 7. Rad na unaprjeđenju sadržaja uz biciklističke rute
 8. Organizacija događaja za cikloturiste

Navedeni ciljevi i zadaci Udruženja ostvarivaće se na osnovu Ustava, Zakona o udruženjima i drugih propisa.