Održan prvi sastanak projektnog tima

Održan prvi sastanak projektnog tima

Dana 01.08.2017. godine održan je prvi sastanak projektnog tima u okviru projekta Tour de Banat, finansiranog od strane  Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Sastanak je održan u prostorijama opštine Nova Crnja i na istom je usvojen akcioni plan projekta, plan komunikacije  i osnovan Zajednički upravni odbor projekta.