OSMI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

OSMI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

Sastanak je održan u utorak, 9. oktobra 2018. godine, u sedištu opštine Žombolj. Teme sastanka bile su pregled postignutih indikatora i rezultata projekta, Priprema završnog izvještaja partnera kao I priprema 4. konsolidovanog izvještaja.

Zatvori