Prvi sastanak Ciklo grupe u Žombolju

Prvi sastanak Ciklo grupe u Žombolju

  • Post Author:
  • Post Category:Vesti
  • Post Comments:0 Comments

U sredu 28-og Novembra 2017. godine, održan je prvi sastanak Ciklo grupe u Žombolju, koja je uspostavljena kako bi se identifikovali i rešili ključni izazovi u razvoju prekograničnog cikloturizma. Grupa će takođe aktivnu ulogu imati u kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata, kao i u uspostavljanju Platforme za razvoj cikloturizma u regionu, kako bi se pripremile osnove za buduće inicijative i aktivnosti u ovoj oblasti. Pored članova Ciklo grupe, među kojima su bili i predstavnici Biciklističkog saveza Srbije, sastanku su prisustvovali i članovi projektnog tima, a glavne teme sastanka bile su prezentacije predloga 4 nove biciklističke rute (De Tours) koje će se uspostaviti projektom (Žomboljski izlet, kružni put Žombolj-Kikinda-Nova Crnja, kružnu put Žombolj-Nova Crnja-Jaša Tomić kao i Žombolj-Temišvar). Nove rute, uključujući i turističke potencijale i atrakcije u okviru njih, biće prikazane na interaktivnom turističkom web portal www.tourdebanat.com, uključujući i mobilnu aplikaciju pripremljenu u okviru projekta, kako bi se obezbedile sve neophodne informacije biciklistima koji nameravaju da posete ovaj region. Učesnici su iskazali svoje ubeđenje da će projekat doprineti održivom razvoju cikloturizma u pograničnom regionu i da će putem novih interaktivnih alata i usluga uspostavljenim u okviru projektu unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područja i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo.