Platforma razvoja cikloturizma

U okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija započeta je realizacija projekta u opštini Nova Crnja pod nazivom „Tour de Banat“. Projekat je okupio tri partnera, opštinu Nova Crnja kao nosioca projekta, opštinu Žombolj (Rumunija) i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju regiona, kroz jačanje i promociju prekogranične turističke ponude i stvaranje uslova za razvoj cikloturizma.

Jedan od glavnih preduslova za razvoj ovog vida turizma jeste upravo adekvatna infrastrukturna iinstitucionalna podrška, stoga će u okviru projekta biti uspostavljen prvi Regionalni centar za razvoj cikloturizma u Srbiji „Tour de Banat“ sa sedištem u Srpskoj Crnji i Turistički stop za bicikliste u Žombolju – Rumunija. Regionalni centar za cikloturizam biće razvijen kao višenamenski objekat, dostupan svim ciljnim grupama. Regionalni centar za biciklizam „Tour de Banat“ biće nosilac i inicijator razvoja cikloturizma u prekograničnom regionu, a njegova uloga će se odvijati kroz tri ključne aktivnosti: obrazovanje, pružanje podrške svim ciklotvorima i centru za biciklizam.

Projektom je predviđeno razvijanje interaktivnog turističkog Web portal, facebook strane i mobilne aplikacije, koji će biciklistima koji reše da posete ovaj region pružati sve potrebne informacije o novim biciklističkim rutama (De Tours) i turističkim lokacijama i atrakcijama u okviru njih. Jedan od preduslova za valorizaciju lokalnih turističkih potencijala je adekvatna infrastruktura (saobraćajna signalizacija), što će omogućiti biciklistima da otkriju lepotu i zanimljivosti ovih područja. Deo projekta biće posvećen i kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata iz sva tri sektora, ali i jačanju kapaciteta za pružanje turističkih usluga visokog kvaliteta.

Realizacija projekta trajeće petnaest meseci, a podrazumeva razvojne i informativne aktivnosti. Razvojne aktivnosti podrazumevaju mapiranje i definisanje četiri nove biciklističke rute u ovom regionu koje će se zvati „De turs“, a druge informativne jesu izrada mobilne aplikacije, štampane karte koje će pomoći biciklistima da se lakše snalaze.

Sa svim predviđenim aktivnostima, projekat će doprineti izgradnji održivog kapaciteta za razvoj cikloturizma u prekograničnom regionu, koji će putem integrisanog paketa alata i usluga razvijenih u okviru projekta unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područija i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo.

Do oktobra 2018. projekat će biti završen a u njega iz IPA programa će biti uloženo preko 530 hiljada evra.