Četvrti sastanak projektnog tima u Novoj Crnji

Četvrti sastanak projektnog tima u Novoj Crnji

Četvrti sastanak projektnog tima održan je 11. Jula 2018. godine u opštini Nova Crnja sa početkom u 10 časova. Sastanak je predvodio koordinator aktivnosti prema agendi koja je ranije utvrđena od strane projektnih partnera. Na sastanku su obrađene sledeće teme:

Prezentacija implementiranih aktivnosti na projektu
Koordinator aktivnosti Branislav Milosav prezentovao je sve aktivnosti koje su do sada sprovedene na projektu. Članovi projektnog tima diskutovali su, pojedinačno, o svakoj sprovedenoj aktivivnosti (sprovedenoj i u toku) prema Akcionom planu, s posebnim osvrtom na nastupajuće aktivnosti. Razgovor je protekao u međusobnom obaveštavanju o progresu aktivnosti sa obe strane granice, u skladu sa usvojenim Akcionim i Komunikacionim planom.

Praćenje napredka projekta i preduzimenje korektivnih mera ukoliko je to potrebno
Na osnovu razgovora u prethodnoj temi, razgovor je nastavljen prema utvrđenoj agendi. Zaključak je da se projekat trenutno realizuje prema utvrđenom Akcionom planu, bez kašnjenja koja bi mogla ugroziti realizaciju projekta i koja bi mogla izazvati posledice pri utrošku namenjenih sredstava. Konstrukcijski radovi na Regionalnom Centru za Cikloturizam koji su započeti krajem februara teku prema utvršenom planu.

Razgovor o toku javnih nabavki
Partbneri su razgovarali o planu svakog partnera. Zaključno sa 11-im julom 2018. godine utvrđđeno je da su sve javne nabavke završene ili su u toku, bez kašnjenja koja bi mogla uticati na realizaciju samog projekta.

Razgovor o nastupajućim aktivnostima
Fokus u ovom delu sastanka bio je na nastupajućim aktivnostima u naredna 3 meseca (do završetka projekta 13-og Oktobra), sa posebnom pažnjom na rezultate i dostignuća. Partneri su postigli i preliminarni dogovor oko datum nastupajućih događaja (Ciklo fest i konferencija) koji će se održati u prvoj polovini Oktobra, kao i na aktivnostima koje se tiču prekogranične platforme i završetka web portala i aplikacije.