Drugi sastank Ciklo grupe u Srpskoj Crnji

Drugi sastank Ciklo grupe u Srpskoj Crnji

Drugi sastanak Ciclo grupe održan je u Srpskoj Crnji u prostorijama „Grofov Merak“, 29. maja 2018. Sastanku je prisustvovala većina članova Ciclo Grupe i članovi menadžment tima, kao i predstavnici opštine Žombolj.
Rukovodilac projektnog tima Jovan Eraković izneo je kratak pregled područja pokrivenosti projekta – projektne zone i rutama EuroVela koje prolaze i imaju uticaj na projekat  uz zaključak da projektna zona nudi dobre šanse da se poveže sa važnim biciklističkim rutama i biciklističkim stazama.
Na sastanku je definisana  pred-završna mreža „DeTours“ koja  se sastoji od ukupno četiri rute sa srpske i rumunske strane, ukupne dužine 292 km. Gospodin Eraković je predstavio sve 4 DeTours mreže i oznake sa vertikalnim saobraćajnim znakovima i bojama:

  • DeTour 1: Krug Žombolj – Jaša Tomić – Dužina: 159 km (sa obilaznicom Međa, 20 km)
  • DeTour 2: Krug Žombolj – Kikinda – Dužina 70 km
  • DeTour 3: Obilazak Žombolja – Dužina 11,5 km
  • DeTour 4: Žombolj – Temišvar – dužina 51 km

Članovi projektnog tima usvojili su predloženi razvojni plan za arhitektonsku strukturu web portala, kao i plan za razvoj mobilnih aplikacija i izradu karata.