PETI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

PETI SASTANAK PROJEKTNOG TIMA

  • Post Author:
  • Post Category:Vesti
  • Post Comments:0 Comments

Peti sastanak projektnog tima održan je u utorak, 7. avgusta 2018. godine u Zrenjaninu, u prostorijama RRA Banat. Članovi tima su razgovarali o svakoj sprovedenoj i tekućoj aktivnosti u skladu sa Planom aktivnosti, posebno onima koji su predviđeni za poslednji kvartal projekta.. Zaključak je da se projekat trenutno pokreće u skladu sa Akcionim planom, bez kašnjenja koja bi mogla ugroziti implementaciju projekta i koja bi imala komplikacije u smislu trošenja sredstava.

Partneri projekta usaglasili su datume glavnih događaja (Cyclo fest i konferencije) koji će se održati u prvoj polovini oktobra, kao I o aktivnostima koje se odnose na mrežu prekogranične saradnje i web portala.

Cyclo Fest će biti organizovan 5. i 6. oktobra. Prvi dan će biti u Žombolju, gdje će učesnici voziti jedan od DeTours-a na rumunskoj strani (verovatno obilazak mesta Žombolj), sa polaznim tačkama na turističkoj stanici za bicikliste. Drugi dan će biti u Srbiji, gde će učesnici na srpskoj strani voziti dio jednog  DeToursa. Konačna tačka će biti Regionalni centar za biciklizam u Srpskoj Crnji, gdje će se održati ceremonija otvaranja i konferencija.

Izvođački radovi na turističkoj stanici za bicikliste i Regionalni centar za biciklizam Tour de Banat odvijaju se prema planu i oba će biti završena do Cyclo festa.