Početak radova na izgradnji Regionalnog centra za cikloturizam – Banata u Srpskoj Crnji

Početak radova na izgradnji Regionalnog centra za cikloturizam – Banata u Srpskoj Crnji

  • Post Author:
  • Post Category:Vesti
  • Post Comments:0 Comments

Jula meseca 2017. god. započeta je realizacija projekta „Tour de Banat“ finansiranog od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Projekat je okupio tri partnera, Opštinu Nova Crnja kao nosioca projekta, Opštinu Žombolj (Rumunija) i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj – Banat, kao partnere, oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju regiona, kroz jačanje i promociju prekogranične turističke ponude i stvaranje uslova za razvoj cikloturizma.

Jedan od glavnih preduslova za razvoj ovog, kod nas još uvek novog vida turizma, jeste upravo adekvatna infrastrukturna i institucionalna podrška, stoga će okviru projekta biti uspostavljen Regionalni centar za razvoj cikloturizma – Banat, sa sedištem u Srpskoj Crnji, prvi ovakve vrste u Srbiji. Centar će biti mesto koje će biciklistima koji reše da posete ovaj region pruziti sve potrebne informacije, ali takođe i mesto na kome ce moći da predahnu, poprave svoj bickl i nastave put dalje. Opština Nova Crnja je februara meseca otpočela sa izvođenjem radova na objektu Regionalnog centra za razvoj cikloturizma – Banat, koji se nalazi pоrеd glаvnоg putа kојi vоdi zа Rumuniјu, nа оkо pola kilometra оd grаničnоg prеlаzа. Objekat će biti rekonstruisan u skladu sa ambijentalnom celinom kojoj pripada, s obzirom na to da je lociran pored Kaštela “Banatera” koji sa svojom specifičnom arhitekturom pripada najmlađoj generaciji dvoraca u Vojvodini, a sagrađen je za vreme Drugog svetskog rata kao letnji dvorac nemačkog generala Franca Nojhauzena (Franz Neuhausen).

U cilju jačanja lokalnih kapaciteta za pružanje turističkih usluga visokog kvaliteta, od 25 do 27. aprila u Srpskoj Crnji biće održana i trodnevna radionica namenjena predstavicima javnog, privatnog i nevladinog sektora iz oblasti turizma. Učesnici će imati priliku da steknu znanja i veštine potrebne za ispunjenje očekivanja cikloturista, a neke od tema radionice biće: biciklizam kao specifičan oblik eko-turizma, kreiranje novih eko-turističkih proizvoda i usluga, njihova promocija, itd. Svi zainteresovani mogu prijaviti svoje učešće putem telefona 023/510-567 ili putem e-mail adrese office@rcrbanat.rs, najkasnije do petka, 20. aprila.

Ukupna vrednost projekta je 535.933,01 evra, a period realizacije je jul 2017 – oktobar 2018. godine.