Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

  • Post Author:
  • Post Category:Vesti
  • Post Comments:0 Comments

Jula meseca tekuće godine započeta je realizacija projekta „Tour de Banat“ finansiranog od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Projekat je okupio tri partnera, Opštinu Nova Crnja kao nosioca projekta, Opštinu Žombolj (Rumunija) i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj Banat, kao partnere, oko zajedničke ideje da doprinesu održivom ekonomskom razvoju regiona, kroz jačanje i promociju prekogranične turističke ponude i stvaranje uslova za razvoj cikloturizma.

Jedan od glavnih preduslova za razvoj ovog vida turizma jeste upravo adekvatna infrastrukturna i institucionalna podrška, stoga će okviru projekta biti uspostavljen prvi Regionalni centar za razvoj cikloturizma u Srbiji „Tour de Banat“ sa sedištem u Srpskoj Crnji, kao i Turistički Stop za bicikliste u Žombolju. Takođe, projektom je predviđeno razvijanje interaktivnog turističkog veb portala i mobilne aplikacije, koji će biciklistima koji reše da posete ovaj region pružati sve potrebne informacije o novim biciklističkim rutama (De Tours) uspostavljenim u okviru projekta i turističkim lokacijama i atrakcijama u okviru njih. Deo projekta biće posvećen i kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata iz sva tri sektora, ali i jačanju kapaciteta za pružanje turističkih usluga visokog kvaliteta. Sa svim pedviđenim aktivnostima, projekat će doprineti izgradnji održivog kapaciteta za razvoj cikloturizma u prekograničnom regionu, koji će putem integrisanog paketa alata i usluga razvijenih u okviru projekta unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područija i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo.

U cilju predstavljanja projekta, njegovih aktivnosti i očekivanih rezultata, u utorak, 10. Oktobra 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Srpskoj Crnji biće održana početna konferencija projekta “Tour de Banat” na kojoj će se prisutnima obratiti predstavnici sva tri partnera na projektu.

Ukupna vrednost projekta je 535.933,01 evra, a period realizacije je jul 2017. – oktobar 2018. godine.