Završen projekat između Rumunije i Srbije  “Tour de Banat”

Završen projekat između Rumunije i Srbije “Tour de Banat”

  • Post Author:
  • Post Category:Vesti
  • Post Comments:0 Comments

U utorak, 09. oktobra 2018. godine, u Žombolju održana je završna konferencija projekta „Tour de Banat“, finansiranog od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija. Prisutnima na konferenciji obratili su se predstavnici partnera na projektu (Opština Nova Crnja, Opština Žombolj I Regionalni centar za društveno-ekonosmki razvoj – Banat), koji su predstavili  ostvarene rezultate na projektu i napravili osvrt na realizovane aktivnosti u prethodnih 15 meseci.

Završnoj konferenciji prethodila je prekogranična biciklistička manifestacija pod nazivom “Ciklo Fest”, koja je vožena 05. i 06. oktobra novim biciklističkim rutama kreiranim u okviru projekta. Uz prisustvo biciklista, učesnika Festa, drugog dana upriličena je ceremonija svečanog otvaranja Regionalnog centra za cikloturizam „Tour de Banat“ u Srpskoj Crnji, koji će kao prvi centar ovakve vrste u Srbiji predstavljati pravu institucionalnu podršku razvoju i promociji ciklo turizma u prekograničnom regionu Rumunije i Srbije, ali istovremeno biti mesto na kojem biciklisti mogu da dobiju sve potrebne informacije, predahnu, poprave svoj bicikl i nastave put dalje.

Partneri na projektu istakli su odličnu međusobnu saradnju, koja je dovela do ostvarenja svih planiranih rezultata, a neki od najvažnijih svakako su: izgrađeni Regionalni centar za cikloturizam u Srpskoj Crnji I Turistički STOP za bicikliste u Žombolju, izrađena projektno-tehničke dokumentacija za izgradnju biciklističke staze od Nove Crnje do graničnog prelaza sa Rumunijom, razvijen interaktivni turistički veb portal sa mobilnom aplikacijom, definisane četiri nove rute u dužini od blizu 300 kilometara, a deo projekta bio je posvećen i kreiranju široke prekogranične mreže turističkih subjekata, ali i jačanju kapaciteta za pružanje turističkih usluga visokog kvaliteta.

Sa svim sprovedenim aktivnostima i postignutim rezultatima, projekat je doprineo izgradnji održivog kapaciteta za razvoj cikloturizma u prekograničnom regionu, koji će putem integrisanog paketa alata i usluga razvijenih u okviru projekta unaprediti atraktivnost i vidljivost ovog područija i pozicionirati ga na evropsku mapu biciklističkih koridora EuroVelo, posebno imajući u vidu blizinu rute Eurovelo 13 – „Ruta gvozdene zavese”, koja se prostire od Norveške do Crnog mora, prateći granicu nekadašnjeg istočnog i zapadnog bloka.

Projekat je realizovan u periodu jul 2017 – oktobar 2018. Godine, a ukupna vrednost projekta je 535.933,01 evra.